Fortidas flammer - framtidas glød

Den 26. mai 2022 er det 200 år siden Grue kirke brant ned til grunnen under høytidsgudstjenesten 1. pinsedag. Det omkom 116 mennesker derav 106 kvinner og barn. Hendelsen er den største brannkatastrofen på norsk jord i fredstid.

Hvorfor markering?

Branntragedien i 1822 hadde et stort omfang i en liten bygd. Det var store menneskelige konsekvenser som har satt dype spor i lokalsamfunnet.

Kommende arrangementer

Innvielse av minnested for kirkebrannen i 1822 og Gudstjeneste

26 mai 2022

kl 10.00: Innvielse av minnested for kirkebrannen på Grue kirkegård, sør-øst mot Pelerudsgutua. Minnestedet er laget som et grunnriss av kirken som brant 26. mai 1822. Under innvielsen vil de 116 navnene på dem som omkom bli lest opp. Etter innvielsen er det gudstjeneste i Grue kirke. kl 11.00: Gudstjeneste i Grue kirke. Musikken har en sentral plass i denne gudstjenesten. Både Gruekoret og Hof kammerkor medvirker. En nyskrevet salme framføres denne dagen: Et folk, en ånd og et land. Vi møter ei ung jente som lurer på hva som skjer etter at kirka brant. Teksten står Christine M Carlsen for, mens den er tonesatt av Ole Karsten Sundlisæter. Fungerende biskop Kirsten Almås medvirker sammen med andre prester og lekfolk.

Kjerkebrannspillet: Balladen om brannen og elva

26 mai 2022

26, 27, 28 og 29. mai | Historien fortelles gjennom en gjennomgående episk ballade og gjennom historiene til en far i vår tid. Men dypest treffer historien om menneskene som rammes av ulykka i ei fattig bygd i ei vanskelig tid.

Aktuelt

Artikler presentert i ulike aviser og nettsider

Gå til toppen