Fortidas flammer - framtidas glød

Den 26. mai 2022 er det 200 år siden Grue kirke brant ned til grunnen under høytidsgudstjenesten 1. pinsedag. Det omkom 116 mennesker derav 106 kvinner og barn. Hendelsen er den største brannkatastrofen på norsk jord i fredstid.

Hvorfor markering?

Branntragedien i 1822 hadde et stort omfang i en liten bygd. Det var store menneskelige konsekvenser som har satt dype spor i lokalsamfunnet.

Kommende arrangementer

Søkelys på virkelighetslitteraturen

01 oktober 2022

Virkelighetslitteraturen, dvs. skjønnlitteratur som bygger på faktiske hendelser og personer, har hatt en betydelig oppblomstring i senere tid. I år er det 200 år siden den tragiske kirkebrannen i Grue. Denne katastrofen er sentralt tema i flere bøker, blant andre i Åsta Holths Johannes (1975), og i filosofen Peter Wessel Zapffes Lyksalig pinsefest (1972). Som ett av to bidrag til 200-årsmarkeringen vil Litteraturfestivalen i Grue sette søkelys på denne typen skjønnlitteratur.

Aktuelt

Artikler presentert i ulike aviser og nettsider

Gå til toppen