Konsert i Grue kirke med Glåmdal Kammerkor

Gabriel Faures Reqiuem framføres i Grue kirke av Glomdal kammerkor

kl: 18:00

Konsert i Grue kirke med Glåmdal Kammerkor

Gabriel Faures Reqiuem framføres i Grue kirke av Glomdal kammerkor. De har fått med seg et knippe profesjonelle solister og musikere. Framføringen ledes av Ole Karsten Sundlisæter. Framføringen er gjort mulig takket være en generøs gave fra Grue Sparebank. Det er gratis inngang.

Grue menighet marker kirkebrannen gjennom tre gudstjenester fordi 26. mai var datoen for kirkebrannen, første pinsedag var kirkeårsdagen (5. juni),  markeringen avsluttes Allehelgensdag, 5. november, kl 18.00 hvor Hamar Domkor under ledelse av Trond Våge framføres Durufles Reqiuem. Under denne gudstjenesten vil det bli tent 116 lys.

Søkelys på virkelighetslitteraturen

01 oktober 2022

Virkelighetslitteraturen, dvs. skjønnlitteratur som bygger på faktiske hendelser og personer, har hatt en betydelig oppblomstring i senere tid. I år er det 200 år siden den tragiske kirkebrannen i Grue. Denne katastrofen er sentralt tema i flere bøker, blant andre i Åsta Holths Johannes (1975), og i filosofen Peter Wessel Zapffes Lyksalig pinsefest (1972). Som ett av to bidrag til 200-årsmarkeringen vil Litteraturfestivalen i Grue sette søkelys på denne typen skjønnlitteratur.

"Da Gruekjerka brann"

12 august 2022

Med den tragiske brannen som bakteppe har Frode Hatli satt opp en forrykende konsert med «Lyksalig Pinsefest» som hovedverk. Det vil til avslutningsvis bli dansefest av de sjeldne med musikk fra Finnskogen i sentrum.

Kvar er Kongen?

01 juni 2022

Musikken er i stor grad basert på improvisert musikk som kan sies å være innenfor sjangeren jazz.  Selv om det i stor grad er basert på improvisasjon, så har musikerne fått presentert melodilinjer og akkorder som det skal improviserte over.  

Gå til toppen