Skaslien Gjestgiveri lørdag 01.10.22 kl 14:00

Søkelys på virkelighetslitteraturen

Virkelighetslitteraturen, dvs. skjønnlitteratur som bygger på faktiske hendelser og personer, har hatt en betydelig oppblomstring i senere tid. I år er det 200 år siden den tragiske kirkebrannen i Grue. Denne katastrofen er sentralt tema i flere bøker, blant andre i Åsta Holths Johannes (1975), og i filosofen Peter Wessel Zapffes Lyksalig pinsefest (1972). Som ett av to bidrag til 200-årsmarkeringen vil Litteraturfestivalen i Grue sette søkelys på denne typen skjønnlitteratur.

Søkelys på virkelighetslitteraturen

Til å belyse virkelighetslitteraturen har vi fått med oss førsteamanuensis ved institutt for språk, litteratur og kultur ved Høgskolen i Østfold, Barbro Bredesen Opset, som bl.a. vil ta for seg Johannes og Lyksalig pinsefest. Forfatterne Edvard Hoem og Levi Henriksen vil gi oss innsikt i sin erfaring med det å skrive virkelighetslitteratur.

 

Debattleder (moderator) er forfatter og litteraturviter Adelheid Seyfarth Gulbrandsen.

 

Etter hvert innlegg vil det bli åpnet for paneldebatt. Arrangementet vil ta ca. 3 timer, så etter to foredrag vil det bli anledning til å kjøpe mat.

Tid: lørdag 1. oktober kl. 14.00

Sted: Skaslien gjestgiveri, Solørvegen 1127, 2260 Kirkenær

Pris: 300 kr pr. pers.

Påmelding:

terje.andr@hotmail.no eller tlf. 915 44 084 senest mandag 26. september.

Barbro Bredesen Opseth
Barbro Bredesen Opseth
Levi Henriksen
Levi Henriksen
Adelheid Seyfart Gulbrandsen
Adelheid Seyfart Gulbrandsen

Temamøte om kirkebranner i Våler kirke

27 oktober 2022

To store kirkebranner har satt sitt preg på Solør. I 1822 brant Grue kirke, og 116 mennesker mistet livet. I år markeres 200-årsminnet for tragedien, som har preget bygda opp gjennom årene. Ingrid Staurheim, som har skrevet doktoravhandling om temaet, innleder. Det blir lett bevertning. Ingen inngangspenger.

Gå til toppen