Historisk vandrerute «Heradsmarka»

Kjerkevegen

Fra Grue kirke til Grue gamle kirke

Brandvalbakken

Brandvalbakken er et sted, ved Kjerkevegen, øst for Kjerkevegen og sør for Prestgardsgutua. Dette stedet var plassen kirkefølget fra Brandval satte fra seg hestene. Det hadde den sammenhengen at ikke hestene fra Brandval skulle komme for nærme hestene fra Grue-bygda. Hestene ble lett urolige når det ble for mange på et sted. Her måtte det være plass for å binde hestene.

BrandvalbakkenBrandvalbakken (Brandvalhaugen)


Brandvalbakken 

Brandvalbakken is a place near Kirkeveien, east of Kirkeveien and south of Prestgardsgutua. This was where churchgoers from Brandval left their horses. The aim of this was to ensure that the horses from Brandval did not get too close to the horses from the village of Grue. The horses could become anxious when there were too many of them in one place. There had to be space here where the horses could be tethered.

 

Gamle Grue

(En husmannsplass under Grue gamle prestegard)

Gamle Grue var det stedet bygdevekteren hentet varme og dåpsvann. Denne plassen er der hvor minneplassen er bygget opp nå. Noe av dette stedet ble også tatt av elva. Det er ikke lenge siden gjerdet på vestkanten og gjerdet mot veien, ble tatt ned. Det ble også endret noe her når verken ble bygget. Mot øst gikk det ned til Gruetjernet.


Gamle Grue

(A smallholding under old Grue Prestegård)

Gamle Grue was where the village watchman collected fire and water for baptisms. This is also the site of the memorial. The river has covered some of this place, too. The fence on the western side and the fence towards the road were taken down not long ago. Something was changed here when the works was built, too. It went down to the Gruetjernet mere to the east.

 

Kirkemodell

Modell laget av Ole Reidar Mellem, plassert i Grue kirke / Model made by Ole Reidar Mellem. This model can be viewed in Grue Church

Modell laget av Ole Reidar Mellem befinner seg i Grue rådhus. Framtidig plassering vil være Gruetunet. / Model made by Ole Reidar Mellem. This model can be viewed at Grue Town Hall. It will be situated at Grue tunet, the Grue yard, in future.

Gamle kart, lagt oppå hverandre, som illustrerer hvordan elven har endret løp der gamle Grue kirke lå. / Old maps, superimposed on one another, to show how the course of the river has changed on the site of the old Grue Church


Kilder

 • Grue boka I og II del 1 og 2 av Harald Hveberg
 • «Årbok for Glomdalen» av Harald Hveberg og Gunnar Tanga
 • Fra kornmagasin til sparebank av Gunnar Tanga
 • Kart Grue kommune
 • Nasjonalbiblioteket
 • Digital arkivet
 • Slekt og slekt
 • Solør Odal (Tidsskrift)
 • Anno museum

Sources:

 • Grue boka I and II, parts 1 and 2 by Harald Hveberg
 • “Årbok for Glomdalen” by Harald Hveberg and Gunnar Tanga
 • Fra kornmagasin til sparebank by Gunnar Tanga
 • Map of the municipality of Grue
 • National Library of Norway
 • Digital archive
 • Slekt og slekt
 • Solør Odal (journal)
 • Anno Museum
Gå til toppen