Historisk vandrerute «Heradsmarka»

Kjerkevegen

Fra Grue kirke til Grue gamle kirke

Ødegården
Gnr. 16  bnr. 23

Gården er nevnt som Sander Ødegården. Navnet kommer trolig av at garden ble liggende øde etter Svartedauen. Denne garden er oppført i biskop Øysteins jordebok, under året 1394.

Sander ØdegårdenSander Ødegården


Ødegården
Farm no. 16  title no. 23

This farm is referred to as Sander Ødegården. The name, which means “Sander wasteland”, is probably derived from the fact that the farm was left deserted after the Black Death. This farm is listed in Bishop Øystein’s cadastre in 1394.

 

Ødegården
Gnr. 16  bnr. 18 og 19

Denne gården er nevnt som Byer Ødegården. I likhet med den andre Ødegården er trolig at denne også ble liggende øde etter Svartedauen. Denne gården har også vært avelsgård under By, dvs at det var fehus på gården og ikke fastboende, kanskje bare de som sto for dyrestellet.

Byer ØdegårdenByer Ødegården


Ødegården
Farm no. 16  title nos. 18 and 19

This farm is referred to as Byer Ødegården. Like the other “Ødegården”, it is likely that this farm was also left deserted after the Black Death. This farm was also a breeding farm under By, i.e. livestock were kept on the farm and there were no permanent residents. Perhaps just the people who looked after the animals.

 

Bye
Gnr. 16  bnr. 2 og 3 |  Gnr. 16  bnr. 4 | Gnr. 17  bnr. 6  | Gnr.17  bnr. 83 |Gnr. 17  bnr. 16 og 17

By er kanskje den eldste garden i Grue og er trolig ryddet før år 800. I vikingtiden ble den delt i to; Vestre og Østre By. Første gang den er nevnt er i 1321. Dette er et stort område som strekker seg fra Glåma til området Bårderud og Kingelsrud. Største delen av Kirkenær-byen er områder utgått fra By, også Byermoen området.

Vestre og østre ByeVestre og østre Bye


Bye
Farm no. 16  title nos. 2 and 3  |  Farm no. 16  title no. 4  |  Farm no. 17  title no. 6  |  Farm no. 17  title no. 83  |  Farm no. 17  title nos. 16 and 17

By is perhaps the oldest farm in Grue and was probably cleared before 800 AD. It was divided in two in the Viking age to form Vestre By and Østre By. It is mentioned the first time in 1321. This is a large site, extending from Glåma to the area of Bårderud and Kingelsrud. Most of the Kirkenær villages are derived from By, including the Byermoen area.

Gå til toppen